ANBI-publicatie

Beste lezer,

Op onze website kunt u de nodige informatie vinden over ons centrum. De onderhavige publicatie is bedoeld om uitvoering te geven aan de wettelijke publicatieplicht die geldt voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), zoals Boeddhistisch Centrum Haaglanden.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Het bestuur van Boeddhistisch Centrum Haaglanden

Openbaar te maken gegevens

  1. Naam. Boeddhistisch Centrum Haaglanden (hierna: BCH).
  2. RSIN nummer: 850604965
  3. Contactgegevens: Deze zijn te vinden op onze website.
  4. Doelstelling. Kort samengevat wil ons centrum onderzoeken hoe we vanuit westers perspectief de leer van de Boeddha vorm en inhoud kunnen geven in het dagelijks leven. Het uitgebreide cursusprogramma over boeddhisme dat we aanbieden vindt zijn basis in meditatie en is zowel bedoeld voor beginners als gevorderden. U vindt het cursusprogramma op onze website.
  5. Actueel beleidsplan. Ons actuele beleidsplan 2020-2021 vindt u hier.
  6. Samenstelling bestuur en beloningsbeleid. BCH heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven leden, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Indien nodig kunnen zij onkosten vergoed krijgen. De voorganger ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de Belastingdienst. Sanghaleden die deelnemen aan het individuele ontwikkelingstraject en mee les geven kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor deelname aan retraites en aanschaf van boeddhistisch studiemateriaal. Daarnaast kunnen zij ook reiskosten vergoed krijgen, wanneer deze gemaakt zijn t.b.v. het lesgeven. Van hen wordt geen bijdrage aan de kosten van BCH-activiteiten verwacht.
  7. Activiteiten. Onze activiteiten en actuele programma vindt u op onze website.
  8. Verkorte staat van baten en lasten. De verkorte staat van baten en lasten vindt u hier.