Leergang Meditatie & Boeddhisme

In september start de Leergang meditatie & boeddhisme, bestaande uit 5 modules. De 5 modules vormen een goede kennismaking met de verschillende basisprincipes van meditatie, de boeddhistische leer en de beoefening daarvan in het dagelijks leven. Elke lesavond mediteren we samen, we wisselen uit en je krijgt uitleg. De modules worden ondersteund met cursusmateriaal. Instromen is per module mogelijk, nadat je in ieder geval de module Leren Mediteren hebt gevolgd.

Programma

De leergang wordt verspreid over het jaar gegeven. We proberen ieder jaar alle modules aan te bieden. Over het algemeen in de volgende volgorde:

September/oktober: Module 1 |  Leren Mediteren

Hoe leer ik mediteren? Wat is het doel van meditatie binnen het boeddhisme? In deze module leer je onze basismeditaties: gewaarzijn van het lichaam, gewaarzijn van de ademhaling, de metta bhavana (de meditatie voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid) en loopmeditatie. Verder besteden we aandacht een goede zithouding, hindernissen in meditatie en aan het uitwisselen van ervaringen met elkaar. (Deze module is gelijk aan de meditatiemodule die af en toe op maandagavond wordt gegeven, zie onder Leren mediteren).

Oktober/november/december: Module 2 | De drie juwelen en boeddhistische ethiek

We besteden aandacht aan de betekenis van de drie juwelen: de Boeddha, de Dharma (de leer van de Boeddha) en de Sangha (de gemeenschap van mensen die samen beoefenen). Daarna komen de vijf ethische voorschriften aan bod. Deze geven richtlijnen voor een ethisch bewust leven. Wat kunnen deze praktische richtlijnen voor ons in ons dagelijks leven betekenen? Waarom zijn ze van belang? Kan ik ze ook gebruiken als niet-boeddhist?

Januari/februari: Module 3 | Grondslagen van het Boeddhisme

In deze module behandelen we de praktische toepassingen in ons dagelijks bestaan van de volgende thema’s: De Vier Edele Waarheden, Het Edele Achtvoudige Pad, Wijsheid en Compassie, Karma en Wedergeboorte. Alles vanuit westerse optiek.

Maart/april: Module 4 | Het Tibetaanse Levenswiel en de Mandala van de 5 boeddha’s

Dit is de essentie waar het in het Tibetaanse Levenswiel en de Mandala van 5 boeddha’s over gaat: het Wiel en de Mandala laten ons het pad van transformatie zien van een reactieve naar een creatieve levensstijl, waarbinnen onze potenties volledig tot ontplooiing kunnen komen. Deze module bevat een andere, visuelere  ingang tot van het boeddhisme, waarin kleur, beeld en klank centraler staan.

Mei/juni: Module 5 | De leerredes van de Boeddha

Je maakt kennis met een aantal traditionele leerredes (soetra’s) uit de diverse boeddhistische tradities en we vertellen hoe je deze kunt bestuderen. Aan bod komen o.a. het Sutta Nipata, de Dhammapada, de Bodhicaryavatara en het Hartsoetra.

Praktisch

  • Kosten: minimale bijdrage in de kosten is € 90,- (module 1), € 94,50 (module 3) of € 108,- (module 2, 4 en 5), inclusief lesmateriaal. Meer geven mag ook. Op vertoon van studentenkaart of Ooievaarspas bieden wij 25% korting;
  • tijd: dinsdagavond 19.30 – 21.45 uur;
  • locatie: Uilebomen 55, Den Haag;
  • aanmelden: via de aanmeldpagina. Na aanmelding krijg je een bevestiging en een verzoek tot betaling van de bijdrage in de kosten. Als deze is voldaan is je inschrijving definitief. Betaling kan op NL17 TRIO 0198 5431 15, t.n.v. Boeddhistisch Centrum Haaglanden, Den Haag o.v.v. Leergang module (nummer) en je naam.