Leergang Meditatie & Boeddhisme

In september start de Leergang meditatie & boeddhisme, bestaande uit 5 modules. De lessen vormen een goede kennismaking met de verschillende basisprincipes van meditatie, de boeddhistische leer en de beoefening daarvan in het dagelijks leven. Elke avond wordt er ook gemediteerd. De modules worden ondersteund met cursusmateriaal. Instromen per module is mogelijk, na in ieder geval Leren Mediteren gevolgd te hebben.

Programma

De exacte data van de leergang vind je hier. De leergang wordt verspreid over het jaar gegeven.

September/oktober: Module 1 |  Meditatie

Hoe leer ik mediteren? Wat is het doel van meditatie binnen het boeddhisme? In deze module leer je de volgende meditaties: het gewaarzijn van de ademhaling en de metta bhavana (de meditatie voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid) en loop- meditatie. Er wordt verder aandacht besteed aan een goede zithouding en het uitwisselen van ervaringen met elkaar. (Deze module is gelijk aan de meditatiemodule die op maandagavond wordt gegeven, zie onder Leren mediteren).

Oktober/november/december: Module 2 | De drie juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha

We besteden aandacht aan de betekenis van de drie juwelen: de Boeddha, de Dharma (de leer van de Boeddha), en de Sangha (de mensen die samen beoefenen) en aan de vijf ethische voorschriften. Deze geven richtlijnen voor een ethisch bewust leven. Wat kunnen deze praktische richtlijnen voor ons in ons dagelijks leven betekenen? Kan ik ze ook gebruiken als niet-boeddhist?

Januari/februari: Module 3 | Grondslagen van het Boeddhisme

In deze module behandelen we de praktische toepassingen in ons dagelijks bestaan van de volgende thema’s: De Vier Edele Waarheden, Het Edele Achtvoudige Pad, Wijsheid en Compassie, Karma en Wedergeboorte.

Maart/april: Module 4 | Het Tibetaanse Levenswiel en de Mandala van de 5 boeddha’s

Dit is de essentie waar het in het Tibetaanse levenswiel en de mandala van 5 boeddha’s over gaat: het Wiel en de Mandala laten ons de transformatie zien van een reactieve naar een creatieve levensstijl waarbinnen onze potenties volledig tot ontplooiing kunnen komen.

Mei/juni: Module 5 | De leerredes van de Boeddha

Je maakt kennis met traditionele leerredes (soetra’s) uit de diverse boeddhistische tradities en hoe deze te bestuderen. Aan bod komen o.a. het Sutta Nipata, het Dhammapada, de Bodhicaryavatara en de Hart soetra.

Praktisch

  • Kosten: minimale bijdrage in de kosten is € 75,- (module 1), € 87,50 (module 3) of      € 100,- (8 lessen, module 2, 4 en 5), inclusief lesmateriaal. Meer geven mag ook. Op vertoon van studentenkaart of Ooievaarspas bieden wij 25% korting;
  • tijd: dinsdagavond 19.30 – 21.45 uur;
  • locatie: Uilebomen 55, Den Haag;
  • aanmelden: via de aanmeldpagina. Na aanmelding krijg je een bevestiging en een verzoek tot betaling van de bijdrage in de kosten. Als deze is voldaan is je inschrijving definitief. Betaling kan op NL17 TRIO 0198 5431 15, t.n.v. Boeddhistisch Centrum Haaglanden, Den Haag o.v.v. Leergang module (nummer) en je naam.