Steun onze activiteiten

BC Haaglanden ontvangt bijdragen in kosten voor cursussen en particuliere giften. Met deze giften kan BC Haaglanden voor iedereen beschikbaar blijven en haar activiteiten voortzetten en uitbreiden. De begeleiders en het bestuur werken op vrijwillige basis voor BC Haaglanden.

Als stadscentrum werkt BC Haaglanden autonoom en ontvangt geen subsidies van gemeente of Rijk. BC Haaglanden is lid van de Boeddhistische Unie Nederland.

BC Haaglanden heeft de ANBI-status. Giften aan ons zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In het kader van de ANBI-status van BC Haaglanden publiceren wij op deze website een aantal gegevens, waaronder ons tweejarig beleidsplan en een verkorte staat van baten en lasten.

Triodos Bank NL17 TRIO 0198 5431 15, t.n.v Boeddhistisch Centrum Haaglanden o.v.v. gift.