Over ons

“voor het welzijn van allen”

Westers Boeddhisme

Boeddhistisch Centrum Haaglanden is sinds januari 2004 gevestigd in Den Haag.
Centraal staat de boeddhistische leerstelling. Sinds het ontstaan van het boeddhisme, heeft het altijd de kleur aangenomen van de lokale omgeving.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden onderzoekt welke elementen van de westerse cultuur bruikbaar zijn om de leer van de Boeddha effectief in de huidige tijd te beoefenen. Niet van achter de studeertafel maar in het leven van elke dag, met een bont scala van mensen met diverse leefstijlen, referentiekaders en opvattingen. Vanaf 2010 zijn we met een eigen ruimte gevestigd in de Rivierenbuurt, nabij het Centraal Station.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden

Onze missie is het vanuit westers boeddhistisch perspectief aanbieden van diverse activiteiten op het gebied meditatie, zingeving en levensvragen. Uit onderzoek, maar ook uit eigen ervaring blijkt overduidelijk dat er in de samenleving behoefte is aan een andere manier van zingeving, van ontmoeten, van rust en bezinning. Steeds meer mensen vinden hiertoe in het boeddhisme hun inspiratie.
Boeddhistisch Centrum Haaglanden werkt op kleine schaal met een programma-aanbod bestaande uit meditatieonderricht, inleiding in het boeddhisme en studie.

De cursussen worden verzorgd door een groep betrokken en deskundige begeleiders.

Beheer en bestuur

Het beheer van het centrum wordt uitgevoerd door een bestuur van een aantal betrokken deelnemers bij BC Haaglanden. Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het centrum en bereikbaar via info@bchaaglanden.nl.

In het kader van de ANBI-status van BC Haaglanden publiceren wij op deze website een aantal gegevens, waaronder ons tweejarig beleidsplan en een verkorte staat van baten en lasten.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) geeft toegang tot een extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. De vertrouwenspersoon  is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. Het bestuur werkt samen met de sangha aan een gedragscode gebaseerd op de vijf voorschriften.