Over ons

“voor het welzijn van allen”

Westers Boeddhisme

Boeddhistisch Centrum Haaglanden is sinds januari 2004 gevestigd in Den Haag.
Centraal staat de beoefening van de boeddhistische leer. Sinds het ontstaan van het boeddhisme heeft die beoefening altijd de kleur aangenomen van de lokale omgeving.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden onderzoekt hoe het boeddhisme in de westerse cultuur en context bruikbaar is en de westerse mens ten dienste kan staan. Niet alleen van achter de studeertafel, maar juist door toepassing in het leven van alledag, met een bont scala van mensen met diverse leefstijlen, referentiekaders en opvattingen. Sinds 2010 zijn we met een eigen centrum gevestigd in de Rivierenbuurt, nabij het Centraal Station.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden

Onze missie is: het vanuit westers boeddhistisch perspectief aanbieden van diverse activiteiten op het gebied meditatie, zingeving en levensvragen. Uit onderzoek, maar ook uit eigen ervaring blijkt overduidelijk dat er in de samenleving behoefte is aan een andere manier van zingeving, van ontmoeten, van rust en bezinning. Steeds meer mensen vinden hiertoe in het boeddhisme hun inspiratie.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden werkt op kleine schaal met een programma-aanbod bestaande uit meditatieonderricht, inleiding in het boeddhisme en studie. Uitgangspunt daarbij is ‘leren met en van elkaar’. We vormen een horizontale sangha, die niet één bepaalde boeddhistische stroming aanhangt, en geen leraar-leerling-verhouding kent. De modules over boeddhisme en de begeleiding op het pad  worden verzorgd door een groep betrokken en deskundige begeleiders die al langere tijd beoefent.

Gebruik pand

BCH is gevestigd in een prachtig pand op de Uilebomen, centraal gelegen tussen de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor. We beschikken over een meditatieruimte (met matjes en bankjes) die geschikt is voor zo’n 20 personen, en een thee- ruimte met grote tafel waar ongeveer 10 personen kunnen samenkomen. Er is een eenvoudige keuken en achtertuin die met zorg wordt onderhouden door onze sanghaleden.

Naast de samenkomsten die we zelf organiseren, staan we ook open voor groepen die het prettig zouden vinden om tegen een vergoeding in ons pand bijvoorbeeld te vergaderen of samen te komen. Neem hiervoor contact op met het bestuur via info@bchaaglanden.nl. 

Beheer en bestuur

Het beheer van het centrum is in handen van een bestuur, dat wordt gevormd door een aantal betrokken sanghaleden van BC Haaglanden. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het centrum en bereikbaar via info@bchaaglanden.nl.

In het kader van de ANBI-status van BC Haaglanden, publiceren wij op deze website een aantal gegevens, waaronder ons tweejarig beleidsplan en een verkorte staat van baten en lasten.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) geeft toegang tot een extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de Unie zal opereren. De vertrouwenspersoon  is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. De sangha hanteert in haar doen en laten een gedragscode die is gebaseerd op de vijf boeddhistische ethische voorschriften.