Stiltewandeling zaterdag 24 september

Tweemaal per jaar maken we een stiltewandeling van ongeveer 7 kilometer, de eerstvolgende is op zaterdag 24 september van 11.00 tot 15.00 uur. De wandeldagen vallen rond het wisselen van de seizoenen. In stilte, aandacht en vriendelijkheid wandelen we door verschillende delen in of rond Den Haag; stedelijk gebied, afgewisseld met bos, duinen en/of strand. Stilte, in het bijzonder verstilling in jezelf, zorgt ervoor dat je beter gewaar kunt zijn. Voor deze activiteit is het niet noodzakelijk dat Leren mediteren of Module 1 is gevolgd, je mag ook deelnemen als introduce van een sangha-lid.

De bijdrage in de kosten voor de Stiltewandeling is op basis van Dana. Je kunt je opgeven via de aanmeldpagina.

Avond van de beoefening: De zeven factoren van ontwaken

Na de zomervakantie gaan we op de donderdagavond aan de slag met de zeven factoren van ontwaken, ook wel de zeven factoren van verlichting genoemd: opmerkzaamheid, onderzoek, energie, vreugde, rust, concentratie en gelijkmoedigheid. We doen dat aan de hand van teksten van verschillende auteurs.

De Boeddha beschrijft de zeven factoren van verlichting als de vrucht van meditatie en als de geestesgesteldheden waaruit verlichting voorkomt. (…) Deze factoren (…) belichamen, betekent dat we ons bewust worden van ons hele innerlijke potentieel. Toch kunnen we ze niet verwezenlijken door er naar uit te reiken, ons eraan vast te klampen of ze te forceren, zoals we een plant niet kunnen dwingen groter te worden door er aan te trekken. Het zijn factoren van hart en geest die, net als andere verschijnselen, ontstaan op basis van bepaalde voorwaarden. Onze manier van beoefening is ze water te geven en vrij van onkruid te houden, om deze kwaliteiten van harte te voeden en te ondersteunen met wijze aandacht in ieder domein van ons leven. (…) Voor de meeste van ons verloopt dit proces als de bloei van een agave – een langdurig en langzaam proces van zich openen tot een prachtige bloem: onze ontwaking. (Uit: Joseph Goldstein & Jack Kornfield ‘Op zoek naar het hart van wijsheid’,  p.137-138).

Aan de hand van teksten uit verschillende tradities onderzoeken we onze eigen beoefening en leggen een link met ons dagelijks leven. Dit doen we door samen te mediteren, uit te wisselen en te reflecteren. Het is de bedoeling is dat je op je eigen manier en je eigen niveau actief deelneemt, door vooraf de teksten te lezen, je ervaringen te delen en door (samen met een andere deelnemer) een deel van een avond voor te bereiden of eens een meditatie te begeleiden. Zo geven de deelnemers gezamenlijk vorm en invulling aan de avonden. Als je je aanmeldt dan committeer je je aan de gehele reeks avonden.

Praktisch:

Data: 8, 15, 22, 29 september en 6, 13 en 20 oktober 2022 van 19.30 tot 21.30 uur.

Minimale bijdrage in de kosten: 94,50 euro (een hoger bedrag is zeer welkom).

Ooievaars/studentenkorting van 25% mogelijk.

Je kunt een beroep doen op het solidariteitsfonds als je inkomen ontoereikend is. Neem dan contact op via solidariteitsfonds@bchaaglanden.nl.

Algemeen

Om deel te kunnen nemen volstaat het om de module ‘Leren Mediteren & Kennismaken’ te hebben afgerond. Voorafgaand aan de reeks ontvang je van ons de teksten die we samen gaan lezen.

Leren Mediteren & Kennismaken start 13 september

Het boeddhisme biedt een pad van dagelijkse beoefening. Het geeft praktische technieken die helpen om een bevredigender leven te leiden. Een belangrijk onderdeel van het pad is de beoefening van meditatie.

De module Leren Mediteren & Kennismaken is zowel bedoeld voor beginners, die willen leren mediteren, als voor mensen die al meditatie-ervaring hebben en op zoek zijn naar een sangha. Omdat er veel verschillende vormen van meditatie en boeddhistische beoefening bestaan, is het van belang om kennis te maken met onze manier van beoefenen. Iedereen bij BCH heeft ‘Leren mediteren’ doorlopen en is zo bekend geworden met ‘onze’ taal en cultuur. De keuze om je aan te sluiten bij deze sangha kan vervolgens bewust worden gemaakt.

In deze zesweekse module leer je de basismeditaties die wij binnen BCH veel beoefenen: gewaarzijn van het lichaamgewaarzijn van de ademhaling, de metta bhavana (meditatie voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid) en loopmeditatie.

Verder bekijken we de bronteksten (soetra’s) waarop het gewaarzijn van de ademhaling en de metta-meditaties zijn gebaseerd. We besteden aandacht aan een goede zithouding en we wisselen ervaringen met elkaar uit. Ook komen hindernissen en moeilijkheden die zich voordoen tijdens meditatie aan bod.

Met het afronden van deze cursus, kan je meedoen aan alle andere activiteiten van BCH.

Praktisch

  • Deze cursus vereist geen voorkennis of ervaring;
  • Kosten: minimale bijdrage in de kosten voor 6 lessen is € 81,00-, inclusief lesmateriaal. (25% korting op vertoon van studentenkaart of Ooievaarspas). Deelname is pas zeker na betaling.
  • Tijd: dinsdagavond 13, 20, 27 september, 4, 11, 18 oktober 2022 van 19:30 – 22:00 uur.
  • Deze cursus bereidt je voor op andere activiteiten van BCH. Je mag maximaal 2 lesavonden missen om door te kunnen stromen naar die andere activiteiten.
  • Locatie: Uilebomen 55, Den Haag;
  • Aanmelden: via de aanmeldpagina. Na aanmelding krijg je een bevestiging en een verzoek tot betaling van de bijdrage in de kosten. Als deze is voldaan is je inschrijving definitief. Betaling kan op NL17 TRIO 0198 5431 15, t.n.v. Boeddhistisch Centrum Haaglanden, Den Haag o.v.v. Leren Mediteren en je naam.
  • Overig: er zijn meditatiekussens en bankjes in diverse maten aanwezig; deze hoef je niet zelf mee te nemen. Loszittende kleding en (bij koud weer) warme sokken zijn aan te raden.
  • Parkeren: op de Uilebomen geldt ook ’s avonds betaald parkeren. Je kunt bij alle parkeerautomaten betalen met je bankpas, creditcard of mobiele telefoon (details: website Gemeente Den Haag). Fietsen kunnen worden geparkeerd aan de Nieuwe Haven.

Donderdagavond samen mediteren

In de maanden juli en augustus wordt er iedere donderdagavond tussen 19:30 en 21:00 gezamenlijk gemediteerd bij BCH. We doen daarbij de ademhalingsmeditatie en de metta bhavana, en eventueel ook een loopmeditatie. De avonden worden door verschillende leden van de sangha begeleid. Deelname is mogelijk voor iedereen die Module 1 / Leren Mediteren heeft gevolgd. Je hoeft je niet van tevoren op te geven je kunt zo binnenlopen. De avonden zijn op basis van dana en het richtbedrag  voor de bijdrage in de onkosten is 10 euro per keer. 

Vriend worden van BCH

Vriend worden van het boeddhistisch Centrum Haaglanden

Door vriend te worden van ons centrum geef je uitdrukking aan je betrokkenheid bij ons centrum en ondersteun je de wijze waarop BCH onderricht geeft in de boeddhistisch leer.

Door vriend te worden, verzeker je BCH van een stabielere inkomstenbron. Op basis daarvan kan het bestuur een beter financieel beleid voeren en kunnen we mogelijk de activiteiten uitbreiden.

Financieel vriend worden is een vorm van dana (vrijgevigheid), een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Dana is per definitie onverplicht en er staat niets materieels tegenover, net als bij een gewone vriendschap. Onderzoek wijst echter uit: ‘hoe vrijgeviger je bent, des te gelukkiger je bent’.

Binnen het boeddhisme staat ‘spirituele vriendschap’ hoog aangeschreven als onmisbaar hulpmiddel op het achtvoudig pad richting ontwaken. Door vriend te worden van BCH geef je op een praktische manier vorm aan deze vriendschap.

Met welke bijdrage kan je vriend worden?

Je bepaalt zelf de hoogte van je vriendschapsbijdrage. Als richtlijn denken wij aan een bedrag van € 50 per kalenderjaar, maar ieder lager of hoger bedrag is ook welkom. Als je eenmaal vriend bent, zullen we je elk jaar opnieuw herinneren aan het geven van een bijdrage.

Waar wordt je vriend van?

BCH heeft als doelstelling: het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen, en in de praktijk brengen van de Boeddha-dharma en het bevorderen van integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddha-dharma in de Nederlandse samenleving. BCH is een onafhankelijke organisatie met een bestuur. BCH ontvangt geen overheidssubsidie.

Vriendschapsbijdrage aftrekbaar als gift

BCH is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je vriendschapsbijdrage kan (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word hier vriend