Stadsretraite januari 2023

Januari is de maand van de goede voornemens. En daarom bij uitstek geschikt om je beoefening in het nieuwe jaar een boost te geven, door te beginnen met een stadsretraite.

Anders dan bij een gewone retraite, is het bij de stadsretraite niet nodig om je enige tijd af te zonderen in een retraite-oord maar blijven werk, vrienden en je dagelijkse beslommeringen gewoon doorgaan.

Wat maakt de stadsretraite dan toch een retraite?

Dat is het feit dat je gedurende vier weken je beoefening intensiveert. Je kiest aan het begin van de stadsretraite één van de vijf ethische richtlijnen om als leidraad te gebruiken in je dagelijks leven. We maken met elkaar de afspraak om elke dag minimaal een half uur te mediteren. Ook komen we vijf keer bij elkaar om samen te mediteren, ervaringen uit te wisselen en zo elkaar te steunen. Aan het begin van de retraite krijg je een maatje, waarmee je gedurende de weken regelmatig contact onderhoudt over je beoefening. Op die manier versterkt de stadsretraite het besef dat je onderdeel uitmaakt van de sangha, die je bij je beoefening behulpzaam kan zijn.

Kortom, een intensieve start van 2023!

De praktische informatie over de stadsretraite tref je aan in deze flyer.

Aanmelden voor de stadsretraite kan op de aanmeldpagina.

Korte weekendretraite 2023

Van vrijdag 27 tot zondag 29 januari organiseren we weer een weekendretraite. Voor mensen die de stap naar een weekretraite te groot vinden, om praktische redenen niet aan
een weekretraite mee kunnen doen, of pas kort binnen onze sangha actief zijn, is dit een mooie kans eens wat intensiever met een groep gelijkgestemden te mediteren. De retraite vindt plaats in Metta Vihara, het retraitecentrum van Triratna in Hengstdijk.

De inschrijving sluit op 21 december en in verband met de voorbereiding en mogelijke annuleringskosten is je deelname pas definitief na het voldoen van de bijdrage in de kosten.

Meer informatie over de weekendretraite vind je in deze flyer.

Maandagavond 12 december 2022: open avond

Maak kennis met ons en ons programma-aanbod tijdens de open avond. We verzorgen een gratis proefles meditatie, laten ons lesmateriaal zien en er is voldoende gelegenheid om vragen stellen bij een kopje thee.

Het programma voor deze avond start om 19.30, inlopen kan vanaf 19.00 uur. Aangezien we een programma volgen vragen we je dan ook om uiterlijk om 19.30 uur aanwezig te zijn. De open avond vindt plaats op onze locatie aan de Uilebomen 55 in Den Haag en van tevoren aanmelden is niet nodig.

Op de Uilebomen geldt betaald parkeren. Je kunt bij alle parkeerautomaten betalen met je bankpas, creditcard of mobiele telefoon (details: website Gemeente Den Haag). Fietsen kunnen worden geparkeerd aan de Nieuwe Haven.

Avond van de beoefening: Boeddhisme zonder geloof

Na de herfstvakantie lezen we op de donderdagavond weer samen een boek (7 avonden, start 10 november).

We gaan aan de slag met ‘Boeddhisme zonder geloof’ van Stephen Batchelor. Een kritische Schotse boeddhistische leraar en schrijver, opgeleid in zowel het Tibetaans boeddhisme en Koreaanse zenboeddhisme en kenner van de Pali-Canon.

Meer informatie over het onderwerp, data en bijdrage in de kosten tref je aan in deze flyer.

Aanmelden voor deze module kan via de aanmeldpagina.

Vriend worden van BCH

Vriend worden van het boeddhistisch Centrum Haaglanden

Door vriend te worden van ons centrum geef je uitdrukking aan je betrokkenheid bij ons centrum en ondersteun je de wijze waarop BCH onderricht geeft in de boeddhistisch leer.

Door vriend te worden, verzeker je BCH van een stabielere inkomstenbron. Op basis daarvan kan het bestuur een beter financieel beleid voeren en kunnen we mogelijk de activiteiten uitbreiden.

Financieel vriend worden is een vorm van dana (vrijgevigheid), een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Dana is per definitie onverplicht en er staat niets materieels tegenover, net als bij een gewone vriendschap. Onderzoek wijst echter uit: ‘hoe vrijgeviger je bent, des te gelukkiger je bent’.

Binnen het boeddhisme staat ‘spirituele vriendschap’ hoog aangeschreven als onmisbaar hulpmiddel op het achtvoudig pad richting ontwaken. Door vriend te worden van BCH geef je op een praktische manier vorm aan deze vriendschap.

Met welke bijdrage kan je vriend worden?

Je bepaalt zelf de hoogte van je vriendschapsbijdrage. Als richtlijn denken wij aan een bedrag van € 50 per kalenderjaar, maar ieder lager of hoger bedrag is ook welkom. Als je eenmaal vriend bent, zullen we je elk jaar opnieuw herinneren aan het geven van een bijdrage.

Waar wordt je vriend van?

BCH heeft als doelstelling: het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen, en in de praktijk brengen van de Boeddha-dharma en het bevorderen van integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddha-dharma in de Nederlandse samenleving. BCH is een onafhankelijke organisatie met een bestuur. BCH ontvangt geen overheidssubsidie.

Vriendschapsbijdrage aftrekbaar als gift

BCH is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je vriendschapsbijdrage kan (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word hier vriend