Welkom

Boeddhistisch Centrum Haaglanden is een stadscentrum en biedt een programma voor beginners en gevorderden. We onderzoeken hoe we vanuit westers perspectief de leer van de Boeddha vorm en inhoud kunnen geven in het dagelijks leven. Het programma over boeddhisme dat we aanbieden vindt zijn basis in meditatie.

Je bent van harte welkom.

Voor alle cursussen geldt:

  • Aanmelden via de aanmeldpagina.
  • Iedereen start met de module Leren Mediteren & Kennismaken
  • Deelname aan modules en verdiepende activiteiten geschiedt op basis van een bijdrage in de kosten. Wie die niet volledig kan betalen, kan een beroep doen op ons Solidariteitsfonds.
  • Wij bieden 25% korting op de cursussen op vertoon van een studentenkaart of Ooievaarspas.
  • BCH is volledig afhankelijk van giften en dana (vrijgevigheid). Meer geven dan de minimale bijdrage in de kosten is welkom. 

Een overzicht van onze activiteiten vind je onder activiteiten en op de agenda.

Belangeloos, maar niet zonder belang

BCH is een actieve sangha, een levendige gemeenschap van boeddhistische beoefenaars.

Binnen ons centrum worden alle werkzaamheden spontaan en vanuit vrijgevigheid uitgevoerd. Niemand wordt verplicht ingeroosterd of opgeroepen. De verzorging van het pand en de meditatieruimte, het onderhouden van de tuin, het maken van de nieuwsbrief, de schoonmaak, de website, het financiële en administratieve beheer en de organisatie van de activiteiten, alles wordt gedaan door vrijwilligers. Ook de begeleiders en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbetaald.

Boeddhistisch Centrum Haaglanden wordt daarom misschien nog wel het best getypeerd door de sangha, de mensen. Want hoe noodzakelijk een pand, een lesrooster en een dagelijks bestuur ook mogen zijn: het is de vrijgevigheid van individuele sangha-leden die het centrum draagt. Hun werk is belangeloos, maar niet zonder belang. Als er één belang voorop staat, is het wel het bijdragen aan het welzijn van allen.