Solidariteitsfonds

 

Bij onze activiteiten mag je in principe zelf bepalen hoeveel je wilt bijdragen in de kosten. Wij moeten echter wel onze kosten kunnen dekken. Daarom stellen we bij de meeste activiteiten een minimum aan de bijdrage. Boeddhistisch Centrum Haaglanden vindt het belangrijk dat de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie.

Het Solidariteitsfonds is er voor mensen, voor wie de minimale bijdrage in de kosten die we vragen een belemmering vormt om deel te nemen aan een activiteit. Door een bijdrage uit dit fonds is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief mee te doen aan een activiteit. Voor houders van een studentenkaart of een Ooievaarspas bieden we standaard 25% korting, die we financieren uit dit fonds. Maar ook anderen kunnen hier gebruik van maken.

Het Solidariteitsfonds en jij

  • Zou je graag in aanmerking willen komen voor een reductie, aarzel dan niet en neem contact op via solidariteitsfonds@bchaaglanden.nl.
  • Bij activiteiten staat ook de vermelding “meer geven mag ook”. Extra bijdragen worden o.a. gebruikt om het Solidariteitsfonds jaarlijks aan te vullen.
  • Bijdragen specifiek voor het Solidariteitsfonds zijn welkom op Triodos Bank NL17 TRIO 0198 5431 15, t.n.v Boeddhistisch Centrum Haaglanden o.v.v. bijdrage Solidariteitsfonds.