Onze bestuursleden

Maak kennis met onze bestuursleden, ze stellen zich hieronder aan je voor:

Anja

voorzitter

Mijn taak als voorzitter vervul ik sinds september 2020. Deze taak neem ik over van Jim die 10 jaar voorzitter is geweest. Ik zit sinds 2017 in het bestuur van BCH en had een uitvoerende taak waaronder de interne en externe communicatie en de cursus administratie. Als voorzitter  coördineer ik het bestuur enerzijds en de samenwerking tussen het bestuur en de begeleiders anderzijds. Ik heb regelmatig overleg met Femke de contactpersoon van de begeleiders om bestuur en cursusbegeleiding goed op elkaar af te stemmen. Het bestuur faciliteert BCH en de begeleiders in het bijzonder om het boeddhistische onderricht te kunnen geven en alle activiteiten plaats te laten vinden.

Mijn eigen beoefening is in 2010  begonnen bij Zen Boeddhisme. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar BCH. Ik ervaar dat mijn eigen regelmatige beoefening een ondersteuning is voor het uitvoeren van mijn taken binnen BCH.

Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de andere bestuursleden, de begeleiders en alle vrijwilligers BCH te laten functioneren volgens de Boeddhistische richtlijnen.

Ik leg graag mijn oor te luisteren voor ideeën, vragen en ervaringen.  Je kunt mij bereiken via; anja@bchaaglanden.nl 

Willem

cursusadministratie, website en IT

Mijn Boeddhistische beoefening startte ongeveer 10 jaar geleden toen ik min of meer gedwongen werd op een andere wijze te kijken naar hoe ik in het leven stond. Na een start in het zen Boeddhisme en wat omzwervingen ben ik in 2015 bij BCH terechtgekomen en niet meer weggegaan. Dagelijkse meditatie is nu een vast onderdeel van mijn leven geworden waar ik zeer dankbaar voor ben. Na de jaarcursus volgden de leesgroepen en werd ik gevraagd of ik vrijwilligerswerk voor BCH wilde doen. Na eerst de kascommissie ondersteund te hebben ben ik alweer enkele jaren actief als bestuurslid. Ik ervaar het als een dankbare taak om vrijwillig een steentje bij te dragen in het faciliteren van deze mooie plek van rust in het prachtige Den Haag. Mocht iemand je benaderen voor een rol als vrijwilliger bij BCH dan kan ik dat van harte aanbevelen.

Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de cursusadministratie en het contact met de cursisten voordat de cursus start. Daarnaast houd ik de website up-to-date en heb ik nog wat IT taken zoals het aanmaken van onze e-mailadressen. Mocht je met mij van gedachten willen wisselen over mijn rol als bestuurslid, heb je tips of verbeteringen voor bijvoorbeeld de website of wil je iets anders bespreken dan zie ik graag je mailtje tegemoet via willem@bchaaglanden.nl.

Anna

secretaris en pandbeheer

Sinds oktober 2018 maak ik met veel plezier deel uit van het bestuur van BCH. Ik ben begonnen  als secretaris, waarbij de verantwoordelijkheid ligt voor de gang van zaken binnen het bestuur van BCH (vergaderingen, notulen, post, afspraken). Later is hier de functie van pandbeheerder bijgekomen. Als pandbeheerder word ik ondersteund door een onmisbare groep vrijwilligers.

In 2015 ben ik bij BCH beland, op zoek naar een cursus meditatie. Onmiddellijk werd ik gegrepen door de vele facetten van boeddhisme en de verrassende toepasbaarheid ervan in het dagelijks leven: een enorme verrijking. Mocht je vragen hebben, informatie zoeken of iets willen delen dan kan je mij bereiken op anna@bchaaglanden.nl 

Liesbeth

communicatie

Sinds 2020 ben ik onderdeel van het bestuur van BCH. Ik ben degene achter de nieuwsbrieven, waarin we iedereen op de hoogte houden van de activiteiten binnen BCH. Ook als je een mailtje stuurt naar info@bchaaglanden.nl, ben ik diegene die ze ontvangt en beantwoord. Daarnaast doe ik waar nodig externe communicatie.

In 2015 kwam ik bij BCH voor de cursus Leren Mediteren. Eigenlijk deed ik dat al langer, maar ik was vooral nieuwsgierig naar het boeddhisme, waar ik niet veel van wist. Daarna volgde twee keer de jaarcursus en kwam ik steeds meer tot het besef dat het boeddhisme zo’n geweldig kader biedt, zowel filosofisch als voor persoonlijk inzicht, dat ik met regelmaat ben blijven komen. Elke keer als ik bij BCH ben geweest, besef ik me weer, wat bijzonder het is. De verdieping die we samen zoeken, het gesprek en het contact met de sanghaleden. Ik merk ook wat het me brengt in mijn dagelijks leven. Daarom draag ik graag bij aan BCH door aan het bestuur deel te nemen.

Evert Jan

Tijdens een reis door Zuidoost –Azië  ben ik geïnteresseerd geraakt in het boeddhisme. Terug in Nederland ben ik veel gaan lezen over het boeddhisme en later ook op zoek gegaan naar een plek om mij te verdiepen in de dhamma en meditatie. Ergens in 2014 ben ik begonnen met de cursus Leren Mediteren bij het Boeddhistisch Centrum Haaglanden, daarna de leergang Meditatie en Boeddhisme, de Leesgroepen, retraites en tal van andere activiteiten. 

Sinds 2017 maak ik als penningmeester deel uit van het bestuur. Een taak die ik met veel plezier vervul omdat het fijn is om iets terug te doen voor de sangha. Verder probeer ik de boeddhistische beginselen te integreren in mijn dagelijks leven. Het mooie aan het BCH vind ik onder andere de focus op de bruikbaarheid van de boeddhistische leer in de huidige Westerse samenleving. Ik ben bereikbaar via evertjan@bchaaglanden.nl.