Onze bestuursleden

Maak kennis met onze bestuursleden, ze stellen zich hieronder aan je voor:

Anja

voorzitter

Mijn taak als voorzitter vervul ik sinds september 2020. Deze taak neem ik over van Jim die 10 jaar voorzitter is geweest. Ik zit sinds 2017 in het bestuur van BCH en had een uitvoerende taak waaronder de interne en externe communicatie en de cursus administratie. Als voorzitter  coördineer ik het bestuur enerzijds en de samenwerking tussen het bestuur en de begeleiders anderzijds. Ik heb regelmatig overleg met Femke de contactpersoon van de begeleiders om bestuur en cursusbegeleiding goed op elkaar af te stemmen. Het bestuur faciliteert BCH en de begeleiders in het bijzonder om het boeddhistische onderricht te kunnen geven en alle activiteiten plaats te laten vinden.

Mijn eigen beoefening is in 2010  begonnen bij Zen Boeddhisme. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar BCH. Ik ervaar dat mijn eigen regelmatige beoefening een ondersteuning is voor het uitvoeren van mijn taken binnen BCH.

Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de andere bestuursleden, de begeleiders en alle vrijwilligers BCH te laten functioneren volgens de Boeddhistische richtlijnen.

Ik leg graag mijn oor te luisteren voor ideeën, vragen en ervaringen.  Je kunt mij bereiken via; anja@bchaaglanden.nl 

Anna

secretaris en pandbeheer

Sinds oktober 2018 maak ik met veel plezier deel uit van het bestuur van BCH. Ik ben begonnen  als secretaris, waarbij de verantwoordelijkheid ligt voor de gang van zaken binnen het bestuur van BCH (vergaderingen, notulen, post, afspraken). Later is hier de functie van pandbeheerder bijgekomen. Als pandbeheerder word ik ondersteund door een onmisbare groep vrijwilligers.

In 2015 ben ik bij BCH beland, op zoek naar een cursus meditatie. Onmiddellijk werd ik gegrepen door de vele facetten van boeddhisme en de verrassende toepasbaarheid ervan in het dagelijks leven: een enorme verrijking. Mocht je vragen hebben, informatie zoeken of iets willen delen dan kan je mij bereiken op anna@bchaaglanden.nl 

Liesbeth

communicatie

Sinds 2020 ben ik onderdeel van het bestuur van BCH. Ik ben degene achter de nieuwsbrieven, waarin we iedereen op de hoogte houden van de activiteiten binnen BCH. Ook als je een mailtje stuurt naar info@bchaaglanden.nl, ben ik diegene die ze ontvangt en beantwoord. Daarnaast doe ik waar nodig externe communicatie.

In 2015 kwam ik bij BCH voor de cursus Leren Mediteren. Eigenlijk deed ik dat al langer, maar ik was vooral nieuwsgierig naar het boeddhisme, waar ik niet veel van wist. Daarna volgde twee keer de jaarcursus en kwam ik steeds meer tot het besef dat het boeddhisme zo’n geweldig kader biedt, zowel filosofisch als voor persoonlijk inzicht, dat ik met regelmaat ben blijven komen. Elke keer als ik bij BCH ben geweest, besef ik me weer, wat bijzonder het is. De verdieping die we samen zoeken, het gesprek en het contact met de sanghaleden. Ik merk ook wat het me brengt in mijn dagelijks leven. Daarom draag ik graag bij aan BCH door aan het bestuur deel te nemen.

Ritske

Sinds 2021 maak ik deel uit van het bestuur van BCH, waarbij ik in 2022 de rol van penningmeester heb overgenomen. Ik heb met het boeddhisme kennisgemaakt tijdens verschillende meditatie retraites in Thailand, en zocht vervolgens een plek om ook in Nederland meditatie te beoefenen en te onderzoeken hoe boeddhistische principes toe te passen zijn in het dagelijkse leven. Rond 2012 heb ik voor het eerst deelgenomen aan activiteiten bij BCH. Wat mij aanspreekt bij BCH is dat er veel ruimte is voor actieve inbreng vanuit de leden van de sangha, het van elkaar leren en het samen beoefenen. Dit betekent ook dat de organisatie alleen goed kan functioneren wanneer voldoende mensen uit de sangha een actieve rol op zich nemen. Ik heb er dan ook voor gekozen zelf bij te dragen door zitting te nemen in het bestuur. Ik ben bereikbaar via ritske@bchaaglanden.nl