Overige activiteiten

Naast onze vaste activiteiten organiseren we ook regelmatig losse activiteiten om onze sanghaleden te ondersteunen bij de boeddhistische beoefening. Een aantal van deze activiteiten tref je hieronder aan. Deze activiteiten staan open voor mensen die Leren Mediteren / module 1 hebben gevolgd.

Leesgroep

Een aantal avonden bestuderen we een boek, een specifieke tekst of een sutra. Naast theoretische en praktische beschouwingen vraagt de bestudering vooral om beoefening, en dan niet alleen op je kussentje maar vooral in het leven van alledag. En dat laatste vragen we ook met nadruk aan deelnemers van deze lees-/meditatiegroep. De avonden bestaan uit een mix van studie, meditatie en uitwisseling van ervaringen.

Stadsretraite

Anders dan bij een gewone retraite, is het bij de stadsretraite niet nodig om je enige tijd af te zonderen in een retraite-oord maar blijven werk, vrienden en je dagelijkse beslommeringen gewoon door gaan. Je kiest aan het begin van de stadsretraite één van de vijf ethische richtlijnen om als leidraad te gebruiken in je dagelijks leven. We maken met elkaar de afspraak om elke dag minimaal een half uur te mediteren. Ook komen we vier keer bij elkaar om samen te mediteren, ervaringen uit te wisselen en zo elkaar te steunen. Aan het begin van de retraite krijg je een maatje, waarmee je gedurende de weken regelmatig contact onderhoudt over je beoefening.

Meer informatie over de volgende stadsretraite staat in deze flyer.

Stiltewandeling

Tweemaal per jaar maken we een stiltewandeling van ongeveer 7 kilometer. De wandeldagen vallen rond het wisselen van de seizoenen. In stilte, aandacht en vriendelijkheid wandelen we door verschillende delen in of rond Den Haag; stedelijk gebied, afgewisseld met bos, duinen en/of strand. Stilte, in het bijzonder verstilling in jezelf, zorgt ervoor dat je beter gewaar kunt zijn. Voor deze activiteit is het niet noodzakelijk dat Leren mediteren of Module 1 is gevolgd, je mag ook deelnemen als introduce van een sangha-lid.

Winter- en zomerretraite

Tweemaal per jaar organiseren we een retraite. We volgen een intensief programma van zit- en loopmeditaties, inleidingen, individuele en groepsinterviews. Daarnaast oefenen we ook tijdens de dagelijkse bezigheden; de afwas, het opstaan of het wandelen in het bos. We brengen de dagen door in stilte. Telefoon, tablet, internet, agenda’s, kranten, radio en tv, een mooi boek of een inspirerend muziekstuk zijn in deze context verstoringen. Ze ondermijnen het proces van verstilling en kun je dus beter thuis laten.

Samen mediteren

Regelmatig organiseren we een hele dag waarop we samen mediteren. We gaan aan de slag met de basismeditaties (gewaarzijn van het lichaam, gewaarzijn van de ademhaling en de metta bhavana). We zullen ook naar buiten gaan voor een stiltewandeling. Er is ruimte voor uitwisseling over je meditatie, een deel van de dag zullen we in stilte zijn. Meer informatie over de eerstvolgende samen mediteren vind je in deze flyer.