Veel gestelde vragen

Hieronder volgen een paar antwoorden op veelvoorkomende vragen

Mag ik ook meedoen aan activiteiten van BCH zonder module 1 te hebben gedaan?

Nee, we vragen iedereen om eerst de module ‘Leren Mediteren’ te volgen. Ook als je al langer mediteert en al veel weet van het boeddhisme. De reden is dat we met BCH een sangha willen vormen, een gemeenschap van beoefenaars met een gemeenschappelijke ‘taal’.

Tijdens Module 1 maak je kennis met ons centrum en leer je de basismeditaties die de kern vormen van onze gezamenlijke beoefening als sangha. We maken je vertrouwt met onze terminologie en met onze benadering van boeddhisme en meditatie. We putten uit verschillende tradities en stromingen en kijken wat past binnen de huidige tijd en onze eigen culturele context. Deze brede oriëntatie op verschillende stromingen is onze kracht, maar kan ook een zwakte worden, wanneer dit leidt tot een gebrek aan focus. Om die reden staan binnen ons centrum drie basismeditaties centraal. De module ‘Leren Mediteren’ vormt een introductie op die meditaties en op onze wijze van beoefening. Na deze module mag je overal aan deelnemen.

Krijg ik mijn geld terug als de cursus niet doorgaat?

Ja, dan krijg je je geld gewoon terug. Zeker tijdens het afgelopen jaar is het een paar keer voorgekomen dat we vanwege coronamaatregelen de cursus hebben moeten afzeggen. We zijn inmiddels heel bedreven in online modules geven, maar sommige activiteiten zijn hiervoor niet geschikt. Zoals bijvoorbeeld module 1, Leren mediteren.

Krijg ik mijn geld terug als ik me bedenk en de activiteit afzeg?

Helaas is dat niet altijd het geval. Bij interne activiteiten geldt dat het mogelijk is kosteloos af te zeggen twee weken van te voren en een week van te voren tegen de helft van de bijdragen. Voor externe retraites, zijn we afhankelijk van de betalingsvoorwaarden van een derde partij. Daar geldt dat wij tot twee maanden van tevoren kosteloos kunnen opzeggen. Tot een maand van tevoren kan dat tegen de helft van het geld en daarna niet meer. (zie ook verder onze algemene voorwaarden)

Mag een sanghalid een introducee meenemen?  

Dat kan alleen bij de stiltewandelingen en filmavonden die we soms organiseren. Hierbij mag je een introducee meenemenen hiervoor mag je je ook voor opgeven zonder aan module 1 te hebben deelgenomen. Voor deelname aan alle overige activiteiten moet je eerst de Module ‘Leren Mediteren’ gevolgd hebben.

Wat gebeurt er met het geld dat ik bijdraag aan de activiteiten of met het geld dat ik extra geef?

De activiteiten van BCH komen volledig tot stand door het werk van vrijwilligers. De begeleiders, bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen niet betaald. BCH ontvangt evenmin subsidie van de overheid. Toch maken we kosten, zoals de huur en het onderhoud van het pand. Door een financiële bijdrage in de activiteiten te vragen, kunnen we onze kosten dekken. Deze bijdrage in de kosten wordt bewust laag gehouden, zodat ook mensen met een kleinere beurs kunnen deelnemen. Door extra bij te dragen met een gift (dana), kunnen we ook in onzekere tijden, waarin we minder aanmeldingen en capaciteit hebben, onze kosten dekken. Wij publiceren ieder jaar onze jaarcijfers (link).


Wat is dana?

Dana is een ander woord voor ‘vrijgevigheid’. Dit is een belangrijke kwaliteit die je als boeddhist probeert te ontwikkelen. Binnen ons centrum doe je dit door het schenken van tijd, aandacht of geld. Wij vragen aan deelnemers van activiteiten een minimale bijdrage in de kosten. Die bijdragen zijn niet voldoende om het centrum draaiende te houden. BCH draait volledig op vrijgevigheid, doordat sanghaleden vrijwillig hun tijd, geld en aandacht schenken. Anders dan binnen sommige andere boeddhistische tradities en stromingen is het geven van dana binnen BCH onverplicht. Wij vragen bijvoorbeeld tijdens activiteiten of retraites niet om zoiets als een ‘heart gift’ een ‘teachers gift’ of andere vormen van dana. Het staat je altijd vrij om meer te betalen, bijvoorbeeld als je de activiteit waardevol vond. Maar ook bijdragen in tijd en aandacht worden zeer op prijs gesteld.

Wat is verschil tussen Oosters en Westers boeddhisme?

Boeddhisme is ruim 2.500 jaar geleden ontstaan in het verre Oosten, op de grens van het oude India en Nepal. Daarna heeft het zich in fasen over andere delen van de wereld verspreid. In de verschillende (Oosterse) landen waar het Boeddhisme voet aan de grond kreeg, heeft het zich steeds aangepast aan de lokale taal, gebruiken en cultuur. Zo is het kleurrijke Tibetaanse Boeddhisme heel anders van vorm dan het Japanse Zenboeddhisme. Hoewel het boeddhisme een stevige, waardevaste kern kent (rond meditatie en het ontwikkelen van kwaliteiten als vriendelijkheid en wijsheid), verschillen de accenten en de terminologie per stroming. Pas halverwege de 19e eeuw werd het boeddhisme ook enigszins bekend in de westelijke wereld. In de 20ste eeuw heeft met name de Tibetaanse diaspora en het fenomeen van ‘naar zingeving zoekende hippies’ bijgedragen aan de verspreiding van het boeddhisme in de Westerse wereld.

Binnen BCH beoefenen we een Westers vorm van boeddhisme. Dit betekent dat we niet verbonden zijn aan een van de vele Oosterse boeddhistische stromingen of scholen, met de daarbij behorende gebruiken en ‘couleur locale’. Wij putten uit verschillende tradities en stromingen en proberen de vaste kern en waarden van het boeddhisme te vertalen naar bruikbare toepassingen binnen onze eigen Westerse cultuur. Zo vieren we binnen BCH bijvoorbeeld niet ‘Losar’ (het Tibetaanse Nieuwjaarsfeest), maar besteden we eerder aandacht aan het Sinterklaasfeest en aan Kerst. Een ander groot verschil is dat binnen het Westers boeddhisme dagelijkse meditatiebeoefening door leken gebruikelijk is, terwijl dit in het Oosterse boeddhisme vooral wordt overgelaten aan de gemeenschap van monniken. Westers boeddhisme is nog heel jong en in beweging. Binnen BCH onderzoeken we voortdurend wat passend, heilzaam en behulpzaam is.