Groene Tara groep

Boeddhistische ethiek in tijden van klimaatverandering

Ethiek, meditatie en wijsheid vormen de drie pijlers van de Boeddhistische beoefening. De ethiek komt er in onze beoefening soms wat bekaaid van af. We denken dat het wel goed zit, of dat het niet zo belangrijk is en we zijn er minder met elkaar over in gesprek. Tegelijk leven we in een tijd en in een maatschappij waarin er veel aanleiding is om naar de ethiek van ons dagelijks handelen te kijken. Ons collectieve welvaartsniveau heeft ons vele mogelijkheden gebracht, maar wat we eten, de spullen die we kopen, hoe we ons verplaatsen en hoe we onze vrije tijd doorbrengen leidt op grote schaal tot vernietiging van soorten, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en levensbedreigende opwarming van de aarde. Om in die context met ethiek bezig te zijn, vanuit het Boeddhistische perspectief van zo min mogelijk schade doen, is niet eenvoudig. Het wordt ons al snel te veel en we kiezen er bewust of onbewust voor om weg te kijken. In de Groene Tara groep gaan we kijken of dat ook anders kan. Niet wegkijken, maar samen onderzoeken hoe we op een hele praktische manier andere keuzes kunnen gaan maken in ons leven.

Methodiek klimaatgesprekken

We gebruiken de methodiek van Stichting Klimaatgesprekken. In zes workshops leer je hoe je in je dagelijkse leven klimaatvriendelijker keuzes kunt maken. We besteden zowel aandacht aan het ‘weten’ als aan het ‘doen’ en de weerstand en de barrières die je tegenkomt wanneer je dingen wil veranderen in je leven. Iedereen maakt daarin zijn eigen afwegingen, we gaan niet moraliseren. Ook leer je hoe je op een goede manier het klimaatgesprek met anderen kunt voeren.

Brahma Vihara’s / Groene Tara

We zullen ook de positieve emoties, de brahma vihara’s, gaan beoefenen. Vreugde en mededogen, gevoed door metta, zijn nodig om niet te vervallen in schuldgevoel, klimaatdepressie of zelfkritiek. We spiegelen ons aan Groene Tara. Omdat ze ‘groen’ is en omdat ze de bodhisattva van het mededogen is, die onbevreesd en met vreugde en lichtheid uitreikt naar alle levende wezens.

Tijd en voorbereiding

De Groene Tara groep komt bijeen op zaterdagen van 13.00 – 16.00 uur. De data voor 2021 zijn 18 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december.  In de voorbereiding op de bijeenkomsten lezen we steeds een hoofdstuk uit het boek ‘Morgen begint nu’ en monitor je je eigen klimaatimpact.

Bijdrage in de kosten

€67,50. Hiervan gaat een deel naar Stichting Klimaatgesprekken. Daarvoor ontvang je het boek ‘Morgen begint nu’ met achtergrondinformatie en een werkboek met praktische oefeningen.

Meer info

Op www.klimaatgesprekken.nl vind je meer info over de methodiek. Of neem contact op met Femke@bchaaglanden.nl, die de groep gaat begeleiden samen met Annemieke.

Aanmelding en betaling

De groep staat open voor iedereen die ten minste module 1 heeft gevolgd. Aanmelden via de website. Betaling via Triodos Bank NL17 TRIO 0198 5431 15 t.n.v. Boeddhistisch Centrum Haaglanden. In verband met het bestellen van het boek en werkboek moet je bijdrage in de kosten uiterlijk  8 september bij ons binnen zijn.

Module 1: leren mediteren

Het boeddhisme biedt een pad van dagelijkse beoefening. Het geeft praktische technieken die helpen om een bevredigender leven te leiden. Een belangrijk onderdeel van het pad is de beoefening van meditatie.

In deze 6-weekse cursus leer je drie meditaties: het gewaarzijn van de ademhaling, de metta bhavana (meditatie voor het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid) en loopmeditatie. Door middel van het creëren van een punt van verstilling in ons leven ontdekken we wie we zijn, los van alle drukte in ons hoofd, het drukke leven dat we wellicht leven.

Verder bekijken we de twee bronteksten (soetra’s) waar de meditaties in beschreven worden. Er wordt aandacht besteed aan een goede zithouding en het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Na afloop kun je instromen in één van de andere modules van de leergang of deelnemen aan één van de andere activiteiten. Deze cursus vereist geen voorkennis of ervaring.

Programma: dinsdagavond 7 • 14 • 21 • 28 september, 5 • 12 oktober 2021 (6 bijeenkomsten).

Kosten: bijdrage in de kosten is € 75,- (meer geven mag ook), inclusief lesmateriaal. Wij bieden 25% korting op vertoon van studentenkaart of Ooievaarspas (je kunt een afbeelding uploaden bij het aanmelden).

Tijd: dinsdagavond 19:30 – 22:00 uur Locatie: Uilebomen 55, Den Haag

Aanmelden: Kan vanaf nu via de aanmeldpagina.

Overige: Er zijn meditatiekussens en bankjes in diverse maten aanwezig; deze hoef je niet zelf mee te nemen. Loszittende kleding en (bij koud weer) warme sokken zijn aan te raden. Op de Uilebomen geldt ook ‘s avonds betaald parkeren. Je kunt bij alle parkeerautomaten betalen met je bankpas, creditcard of mobiele telefoon (details: website Gemeente Den Haag). Fietsen kunnen worden geparkeerd aan de Nieuwe Haven.

Leergang meditatie & boeddhisme

Na deze cursus kun je instromen in de overige modules van de Leergang meditatie & boeddhisme. Dit is een leergang van vijf modules. De lessen worden ondersteund met cursusmateriaal en geven een goede kennismaking met de verschillende basisprincipes van meditatie, de boeddhistische leer en de beoefening daarvan. Op elke bijeenkomst wordt gemediteerd en vervolgens na de theepauze op een van de thema’s ingegaan door middel van een korte inleiding en vraag en antwoord. Tijdens alle lessen in iedere module wordt gemediteerd.

Avond van de beoefening

Vanaf september start op de donderdagavond weer een verdiepingsgroep waarin we samen een boek lezen en beoefenen. We gaan dit keer aan de slag met het boek ‘Geen zelf, geen ander’ van Ayya Khema, een Duits/Amerikaanse boeddhistische non.

‘Geen zelf, geen ander’ is geschreven voor iedereen die door het volgen van een spiritueel pad meer geluk en bevrediging in het leven wil vinden. ‘Het spirituele pad gaat alleen maar over loslaten, het telkens weer afstand doen van alles wat we rondom ons heen hebben opgebouwd aan vaste gewoonten, ideeën, opvattingen en denkpatronen’, aldus Ayya Khema. Zij reikt eenvoudige en effectieve meditatiemethoden aan voor het ontwikkelen van kalmte en inzicht en tevens worden alle essentiële bestanddelen besproken van het
boeddhistische pad: kamma (of karma) en wedergeboorte, de vijf khandha’s (bestaans-verschijnselen), de tien deugden (parami’s), de vier edele waarheden en het edele achtvoudige pad.

Het is een eenvoudig en inspirerend boek, geschreven met grote oprechtheid en veel zeggingskracht. Ayya Khema wijst er steeds weer op, dat de leer van de Boeddha zeer
diepgaand is, maar toch eenvoudig en bedoeld voor gewone mensen.

Aan de hand van dit toegankelijke boek onderzoeken we onze eigen beoefening en leggen een link met ons eigen dagelijks leven. Dit doen we door samen te mediteren, uit te wisselen en samen te reflecteren op thema’s uit het boek.

Als je je aanmeldt voor de serie dan vragen we je om je te committeren aan de gehele reeks
avonden. Verder is het de bedoeling dat je op je eigen manier en eigen niveau actief deelneemt, door de hoofdstukjes te lezen, je ervaringen te delen, door (samen met een andere deelnemer) een deel van een avond voor te bereiden of door een vraag over een hoofdstuk uit het boek voor te bereiden en eventueel zelf uit te voeren. Zo geven we met ons allen gezamenlijk vorm en invulling aan de avonden.

Praktische informatie

Data: donderdagen 9 • 16 • 23 • 30 september, 7 • 14 • 28 oktober, 4 • 11 • 18 • 25 november, 2 • 9 • 16 • 23 december 2021
Tijd: van 19.30 – 21.30 uur
Min. bijdrage in de kosten: 150 euro, je schaft zelf het boek aan (Om BCH draaiende te houden is een hoger bedrag zeer welkom). Ooievaars/studentenkorting van 25% mogelijk. Ook kun je een beroep doen op het solidariteitsfonds als je inkomen ontoereikend is. Neem dan contact op via solidariteitsfonds@bchaaglanden.nl.

Om deel te kunnen nemen moet je in ieder geval de module ‘Leren Mediteren’ hebben afgerond. We verwelkomen je graag, de aanmelding loopt via de website.

Mindfulness Plus

Vanaf september start op de maandagavond eens in de 14 dagen een module MindfulnessPlus.

Geschikt voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de beoefening van mindfulness,
aandachtig gewaarzijn, ook wel Sati genoemd. Op de acht avonden gaan we vooral
praktisch aan de slag met voorbeelden en oefeningen uit de boeddhistische
mindfulness traditie. We diepen uit wat het verband is tussen Sati en andere
onderdelen van het boeddhistische pad.

De eerste avonden richten we onze aandacht op het dagelijkse leven en trainen onszelf
om aandachtiger te zijn, tijdens het eten en in onze omgang met anderen. Vervolgens
richten we ons op de meer formele meditaties en besteden aandacht aan mindfulness
van het lichaam, gezondheid en de adem. Tot slot is er aandacht voor de relatie tussen
mindfulness en wijsheid. De module is geïnspireerd op een boek van Bhikkhu Anãlayo.

Als je je aanmeldt voor de module dan vragen we inzet en toewijding aan de gehele
reeks avonden. Op de avonden zelf staan oefenen en uitwisselen over je ervaringen
centraal, naast een korte inleiding over het thema van de avond. Ook verwachten we
dat je bereid bent om thuis serieus aan de slag gaat met mindfulness en de oefeningen.

Praktische informatie

Data: maandagen 13 • 27 sept, 11 • 25 okt, 8 • 22 nov, 6 • 20 dec 2021
Tijd: van 19.30 – 21.45 uur
Min. bijdrage in de kosten: 80 euro (Om BCH draaiende te houden is een hoger bedrag zeer welkom). Ooievaars/studentenkorting van 25% mogelijk. Ook kun je een beroep doen op het solidariteitsfonds als je inkomen ontoereikend is. Neem dan contact op via
solidariteitsfonds@bchaaglanden.nl.

Om deel te kunnen nemen moet je in ieder geval de module ‘Leren Mediteren’ hebben afgerond. We verwelkomen je graag, de aanmelding loopt via de website.

Open avond BCH

Maak kennis met ons en ons programma-aanbod tijdens de open avond op dinsdag 31 augustus van 19.30 tot 21.00 uur. Je kunt een gratis proefles in meditatie volgen, het lesmateriaal inzien en vragen stellen bij een kopje thee. Je bent van harte welkom op onze locatie aan de Uilebomen 55 in Den Haag en de toegang is vrij. In verband met de maatregelen rondom COVID verzoeken we je wel tevoren aan te melden via de website.

Zomerretraite 2021: De rijke adem

‘De aandacht voor de ademhaling, monniken, draagt, wanneer zij ontwikkeld wordt, serieus beoefend wordt, grote vrucht, brengt groot voordeel’ (Anapanasati sutta)

Van vrijdag 13 t/m vrijdag 20 augustus organiseren we onze jaarlijkse zomerretraite in de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. We gaan aan de slag met het gewaarzijn van de ademhaling.

Omdat de verbouwing van het stiltecentrum van de abdij inmiddels is afgerond, is de huurprijs die wij betalen helaas flink omhoog gegaan. Ook verwachten we vanwege de coronamaatregelen met minder deelnemers terecht te kunnen dan gebruikelijk. Hierdoor hebben we helaas de minimale bijdrage in de kosten moeten verhogen. We zouden het jammer vinden wanneer mensen vanwege beperkte financiële middelen nu niet meer mee zouden kunnen. Mocht dat zo zijn dan kun je een beroep doen op het solidariteitsfonds. Andersom hopen we dat mensen die wat meer te besteden – ondanks de verhoogde prijs – een extra donatie willen doen.

Aanmelden kan via de website als je module 1 / Leren Mediteren hebt gevolgd. Let op: je aanmelding en betaling moeten uiterlijk 1 juli bij ons binnen zijn.

Meer informatie over de zomerretraite vind je in deze flyer.