Sangha avond, verjaardag BCH en boekenmarkt

Beste Sangha-genoten,

Op donderdag 16 februari vieren we samen het 19-jarig bestaan van BCH. Een moment om gezellig samen te komen en bij stil te staan. Het is niet nodig je op te geven. Kom gewoon langs!

We beginnen vanaf 18.00 uur met een Sangha-buffet (vegetarisch en zonder alcohol) waarvoor iedereen gevraagd wordt één, liefst zelfgemaakt, gerecht mee te nemen.

Daarna is het tijd voor een Boeddhistische Boekenmarkt, naar een voorstel van sangha-lid Marianne Wijnhamer. Veel van ons hebben boeddhistische boeken staan waar weinig of geen gebruik meer van wordt gemaakt, terwijl ze voor een ander interessant kunnen zijn. Je kunt je boeken ‘doneren’ aan de boekenmarkt. Een ander kan ze dan op basis van een vrijwillige bijdrage overnemen. De gehele opbrengst is voor BCH. Kun je er niet bij zijn op de avond zelf maar wil je wel graag boeken inbrengen? Dan kun je deze voor de 16e vast meenemen tijdens de woensdagmeditatie of de donderdagavond.

Om een en ander soepel te laten verlopen, hanteren we de volgende spelregels:

  • De boeken worden gratis ingebracht, voorin met potlood voorzien van de naam van de inbrenger en eventueel een door hem/haar vastgestelde bodemprijs.
  • De inbrenger neemt eventueel niet verkochte boeken mee terug of laat de boeken nog 3 weken achter in BCH voor de verkoop. Na deze periode gaan boeken die niet verkocht of opgehaald zijn naar de kringloopwinkel.
  • Kopers controleren voor aankoop de boeken op aantekeningen e.d. om klachten achteraf te vermijden.
  • Breng zoveel mogelijk contant geld mee. De oude Danapot zal bij deze gelegenheid weer dienstdoen.

We hopen jullie allemaal te zien de 16e!

Hartelijke groet,

Het bestuur

PS: hulp is altijd welkom, dus wil je best helpen de 16e met wat dingen klaarzetten vooraf of opruimen achteraf? Meld je dan bij sandra@bchaaglanden.nl

Avond van de beoefening: de Anapanasati Sutta

In maart en april gaan we op de donderdagavond aan de slag met de Anapanasati Sutta.

In ons centrum beoefenen we vaak het gewaarzijn van de adem. De boeddha zelf gaf tot aan zijn dood les in deze vorm van meditatie. Maar waarom eigenlijk? Wat brengt deze meditatie en hoe beoefenen je haar op vaardige wijze?

In een reeks van acht donderdagavonden gaan we aan de slag met de leerrede over de ademhalingsmeditatie (de Anapanasati Sutta). We ontwikkelen een bredere en diepere ervaring van het  gewaarzijn van de ademhaling en de voordelen die ze brengt (zoals het cultiveren van aandacht, maar ook het ervaren van vreugde in meditatie en het ontwikkelen van inzicht).

De avonden zijn goed toegankelijk voor wie nog niet zo bekend is met het boeddhisme, maar bieden ook ruimte voor verdieping. Als je je aanmeldt dan committeer je je aan de gehele reeks avonden.

Om deel te kunnen nemen volstaat het om de module ‘Leren Mediteren & Kennismaken’ te hebben afgerond.

Aanmelden voor deze module kan via de aanmeldpagina.

Praktische informatie:

  • Data: donderdag 9, 16, 23, 30 maart en 6, 13, 20, 27 april.
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  • Minimale bijdrage in de kosten: 108 euro (een hoger bedrag is zeer welkom).
  • Ooievaars/studentenkorting van 25% mogelijk.

Vriend worden van BCH

Vriend worden van het boeddhistisch Centrum Haaglanden

Door vriend te worden van ons centrum geef je uitdrukking aan je betrokkenheid bij ons centrum en ondersteun je de wijze waarop BCH onderricht geeft in de boeddhistisch leer.

Door vriend te worden, verzeker je BCH van een stabielere inkomstenbron. Op basis daarvan kan het bestuur een beter financieel beleid voeren en kunnen we mogelijk de activiteiten uitbreiden.

Financieel vriend worden is een vorm van dana (vrijgevigheid), een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Dana is per definitie onverplicht en er staat niets materieels tegenover, net als bij een gewone vriendschap. Onderzoek wijst echter uit: ‘hoe vrijgeviger je bent, des te gelukkiger je bent’.

Binnen het boeddhisme staat ‘spirituele vriendschap’ hoog aangeschreven als onmisbaar hulpmiddel op het achtvoudig pad richting ontwaken. Door vriend te worden van BCH geef je op een praktische manier vorm aan deze vriendschap.

Met welke bijdrage kan je vriend worden?

Je bepaalt zelf de hoogte van je vriendschapsbijdrage. Als richtlijn denken wij aan een bedrag van € 50 per kalenderjaar, maar ieder lager of hoger bedrag is ook welkom. Als je eenmaal vriend bent, zullen we je elk jaar opnieuw herinneren aan het geven van een bijdrage.

Waar wordt je vriend van?

BCH heeft als doelstelling: het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen, en in de praktijk brengen van de Boeddha-dharma en het bevorderen van integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddha-dharma in de Nederlandse samenleving. BCH is een onafhankelijke organisatie met een bestuur. BCH ontvangt geen overheidssubsidie.

Vriendschapsbijdrage aftrekbaar als gift

BCH is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je vriendschapsbijdrage kan (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word hier vriend