Zomerretraite 2022: Een heldere geest en een open hart

De zomerretraite van BCH biedt een wat langere periode van verstilling, waarin je dagelijks meerdere keren mediteert en via uitwisseling en studie je meditatiebeoefening onderzoekt en verder ontwikkelt.

Dit jaar vindt de zomerretraite plaats van vrijdag 29 juli (16.00 uur) t/m vrijdag 5 augustus (15.00 uur) 2022 in de abdijhoeve Bethlehem van de St. Willibrords Abdij bij Doetinchem
www.willibrords-abbey.nl.

Meer informatie over de zomerretraite 2022 tref je aan in deze flyer.

Als je mee wilt, is het van belang dat je je zo snel mogelijk opgeeft, bij voorkeur in ieder
geval uiterlijk op 10 juni. Op dat moment moeten we namelijk beoordelen of er genoeg
deelnemers zijn om de retraite door te laten gaan.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.

Vriend worden van BCH

Vriend worden van het boeddhistisch Centrum Haaglanden

Door vriend te worden van ons centrum geef je uitdrukking aan je betrokkenheid bij ons centrum en ondersteun je de wijze waarop BCH onderricht geeft in de boeddhistisch leer.

Door vriend te worden, verzeker je BCH van een stabielere inkomstenbron. Op basis daarvan kan het bestuur een beter financieel beleid voeren en kunnen we mogelijk de activiteiten uitbreiden.

Financieel vriend worden is een vorm van dana (vrijgevigheid), een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Dana is per definitie onverplicht en er staat niets materieels tegenover, net als bij een gewone vriendschap. Onderzoek wijst echter uit: ‘hoe vrijgeviger je bent, des te gelukkiger je bent’.

Binnen het boeddhisme staat ‘spirituele vriendschap’ hoog aangeschreven als onmisbaar hulpmiddel op het achtvoudig pad richting ontwaken. Door vriend te worden van BCH geef je op een praktische manier vorm aan deze vriendschap.

Met welke bijdrage kan je vriend worden?

Je bepaalt zelf de hoogte van je vriendschapsbijdrage. Als richtlijn denken wij aan een bedrag van € 50 per kalenderjaar, maar ieder lager of hoger bedrag is ook welkom. Als je eenmaal vriend bent, zullen we je elk jaar opnieuw herinneren aan het geven van een bijdrage.

Waar wordt je vriend van?

BCH heeft als doelstelling: het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen, en in de praktijk brengen van de Boeddha-dharma en het bevorderen van integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddha-dharma in de Nederlandse samenleving. BCH is een onafhankelijke organisatie met een bestuur. BCH ontvangt geen overheidssubsidie.

Vriendschapsbijdrage aftrekbaar als gift

BCH is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je vriendschapsbijdrage kan (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word hier vriend