Stiltedag 22 oktober

Stiltedag met basismeditaties en wandeling

‘In de herhaling zit de verdieping’, zo hoor je ons vaak zeggen bij BCH.

Deze stiltedag is geschikt voor zowel beginners als gevorderden die op zoek zijn naar
verstilling en verdieping en die eens een hele dag samen willen oefenen met meditatie,
verstilling en opmerkzaamheid.

Meer informatie over de stiltedag tref je aan in deze flyer.

Aanmelden kan via de aanmeldpagina.

Online Mediteren

Meditatie is een belangrijke pijler voor onze boeddhistische beoefening. Een aantal toegewijde sanghaleden wil jullie een kader bieden om deze waardevolle praktijk regelmatig vanuit huis te beoefenen. Mediteren op een vast tijdstip en samen met anderen maakt de beoefening gemakkelijker. Wie weet dat niet?

De online meditaties zullen blijven plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00 – 08:30 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. Heb je nog niet eerder meegedaan, dan kan je de zoomlink ontvangen door Pauline even een email te sturen:  pauline@bchaaglanden.nl. De meditaties staan open voor iedereen die de basis module Leren Mediteren en Kennismaken heeft gevolgd.

Een nieuw jasje

De basismeditaties (gewaar zijn van de ademhaling en metta-meditatie) blijven de basis voor onze online meditatiemomenten. Maar we hebben besloten om de online meditaties in het nieuwe seizoen wat levendiger en gevarieerder te maken. De voorzitters zullen keuzes maken en daarbij variëren. Soms zullen zij de Toevluchten en Voorschriften reciteren, soms is er alleen een korte begroeting van de drie juwelen. Daarna volgt een meditatie van een half uur, naar keuze van de voorzitter. Naast de metta-bhavana of het gewaarzijn van de adem is dat bijvoorbeeld aandacht voor lichaamsgewaarzijn of een meditatie van 30 minuten in stilte. Op deze manier komen wij tegemoet aan de wensen van de deelnemers voor een beetje afwisseling.

Doe mee en laat je verrassen!

Sangha Avond 2022: 3 november

Op 3 november organiseert het bestuur een sangha-avond, gewoon om elkaar te ontmoeten, met elkaar te eten en samen te mediteren.

We doen dit graag met het oude concept dat iedereen zelf iets te eten mee neemt wat met anderen te delen is. Zo hebben we samen een mooie maaltijd. We eten vegetarisch en drinken geen alcohol.

Na het eten zullen we dan afsluiten met een meditatie. Het zal gewoon op het BCH pand plaatsvinden. Voor het eten zullen we eerst de jaarrekening 2021 met jullie delen en is er gelegenheid voor vragen.

Wanneer?  Donderdag 3 november van 18.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden voor de Sangha avond kan via de aanmeldpagina.

Workshop basismeditaties begeleiden

BCH wil een sangha (gemeenschap van beoefenaars) zijn, waarin zo veel mogelijk mensen op hun eigen manier bijdragen om de sangha een prettige en veilige plek te laten zijn voor je boeddhistische beoefening. Dat kan al door aanwezig te zijn bij activiteiten, door je ervaringen te delen, door een financiële bijdrage te doneren of door een praktische taak of
verantwoordelijkheid op je te nemen.

Maar je kunt ook bijdragen door af en toe één van de basismeditaties te begeleiden. Dat gebeurt nu al bij de ‘Wakker van Start’ woensdagochtendmeditaties en de online meditaties, maar ook bij vervolgactiviteiten op de maandag- en donderdagavonden.
Verschillende stemmen zijn behulpzaam!

Een meditatie begeleiden kan behoorlijk eng lijken en vragen of twijfels oproepen als: ‘Kan
ik dat wel?’ ‘Dat durf ik niet.’ ‘Hoe moet dat dan precies?’

Om je daarin op weg te helpen is er deze workshop. We gaan in op belangrijke aandachtspunten bij het begeleiden van drie basismeditaties (Gewaarzijn van het lichaam,
Gewaarzijn van de adem en de Metta Bhavana). Daarnaast oefenen we vooral met elkaar: hoe reciteer je de toevluchten en voorschriften, hoe sla je de klankschaal aan, wat zeg je tijdens de meditatie, waar let je op etc. Heel praktisch en laagdrempelig. Het is wel belangrijk dat je zelf enige ervaring hebt met de basismeditaties, dus je moet in ieder geval de cursus Leren Mediteren gedaan hebben, maar liever meerdere modules uit de jaarcursus. En je zult merken dat het je beoefening kan verrijken!

Praktisch:

  • Zaterdag 12 november van 09.30 tot 12.30 uur.
  • Maximaal 6 deelnemers, bij meer animo plannen we een 2e workshop van 13.30 tot 16.30 uur.
  • Deelname staat open voor iedereen die de module Leren Mediteren heeft gevolgd.
  • Er is voor deze workshop geen verwachte bijdrage in de kosten.
  • Inschrijven voor de workshop kan via de aanmeldpagina.

Avond van de beoefening: Boeddhisme zonder geloof

Na de herfstvakantie lezen we op de donderdagavond weer samen een boek (7 avonden, start 10 november).

We gaan aan de slag met ‘Boeddhisme zonder geloof’ van Stephen Batchelor. Een kritische Schotse boeddhistische leraar en schrijver, opgeleid in zowel het Tibetaans boeddhisme en Koreaanse zenboeddhisme en kenner van de Pali-Canon.

Meer informatie over het onderwerp, data en bijdrage in de kosten tref je aan in deze flyer.

Aanmelden voor deze module kan via de aanmeldpagina.

Vriend worden van BCH

Vriend worden van het boeddhistisch Centrum Haaglanden

Door vriend te worden van ons centrum geef je uitdrukking aan je betrokkenheid bij ons centrum en ondersteun je de wijze waarop BCH onderricht geeft in de boeddhistisch leer.

Door vriend te worden, verzeker je BCH van een stabielere inkomstenbron. Op basis daarvan kan het bestuur een beter financieel beleid voeren en kunnen we mogelijk de activiteiten uitbreiden.

Financieel vriend worden is een vorm van dana (vrijgevigheid), een belangrijk begrip binnen het boeddhisme. Dana is per definitie onverplicht en er staat niets materieels tegenover, net als bij een gewone vriendschap. Onderzoek wijst echter uit: ‘hoe vrijgeviger je bent, des te gelukkiger je bent’.

Binnen het boeddhisme staat ‘spirituele vriendschap’ hoog aangeschreven als onmisbaar hulpmiddel op het achtvoudig pad richting ontwaken. Door vriend te worden van BCH geef je op een praktische manier vorm aan deze vriendschap.

Met welke bijdrage kan je vriend worden?

Je bepaalt zelf de hoogte van je vriendschapsbijdrage. Als richtlijn denken wij aan een bedrag van € 50 per kalenderjaar, maar ieder lager of hoger bedrag is ook welkom. Als je eenmaal vriend bent, zullen we je elk jaar opnieuw herinneren aan het geven van een bijdrage.

Waar wordt je vriend van?

BCH heeft als doelstelling: het gemeenschappelijk bestuderen, beoefenen, en in de praktijk brengen van de Boeddha-dharma en het bevorderen van integratie en emancipatie van de beoefening van de Boeddha-dharma in de Nederlandse samenleving. BCH is een onafhankelijke organisatie met een bestuur. BCH ontvangt geen overheidssubsidie.

Vriendschapsbijdrage aftrekbaar als gift

BCH is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je vriendschapsbijdrage kan (onder bepaalde voorwaarden) als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Word hier vriend