Vervolg en Verdieping

Als je je boeddhistische beoefening een vervolg wilt geven, dan zijn de donderdagavonden heel geschikt. Samen met andere meer en minder ervaren beoefenaars vormen we de sangha (gemeenschap van beoefenaars), waar we onze beoefening verdiepen. Het is een interactieve avond die openstaat voor iedereen die tenminste de module Leren Mediteren heeft gevolgd.

Je boeddhistische ontwikkeling begint bij het kennisnemen van de boeddhistische leer. Daar is de leergang meditatie en boeddhisme vooral op gericht. Daarna volgt het je eigen maken van de theorie. De donderdagavonden zijn hier bij uitstek geschikt voor. Dit is de plek om te oefenen met de opgedane kennis, om (zelf)onderzoek te doen en om te experimenteren zodat de leer kan indalen in je leven. Dit alles doe je in een goede sfeer samen met de andere deelnemers aan de avonden. Je vindt hier mede-beoefenaars, waarmee je open en eerlijk aan je beoefening kunt werken en aan de toepassing daarvan in je dagelijks leven. Je hoeft het niet aleen te doen!

Module 6

Vanaf 7 maart start een nieuwe reeks op de donderdagavond. Gedurende 7 avonden (t/m 18 april) gaan we aan de slag met de positieve emoties (de brahma vihara’s) in relatie tot het thema duurzaamheid.

(afbeelding: Anabella Meijer, www.kanai.nl)

Ons collectieve welvaartsniveau heeft ons vele mogelijkheden gebracht, maar wat we eten, de spullen die we kopen, hoe we ons verplaatsen en hoe we onze vrije tijd doorbrengen leidt op grote schaal tot vernietiging van soorten, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en levensbedreigende opwarming van de aarde. Steeds meer mensen voelen de dreiging en de urgentie en willen niet langer passief en machteloos toekijken. Makkelijk is dat niet. In deze reeks avonden gaan we onderzoeken hoe de beoefening van de positieve emoties: metta, karuna (mededogen), mudita (medevreugde) en upekka (gelijkmoedigheid), oftewel de brahma vihara’s, ons hierin kunnen ondersteunen. Ervaring met de brahma vihara’s is niet nodig.

De avonden worden voorbereid door Ditte, Femke en Pauline. Iedereen wordt uitgenodigd actief met het thema aan de slag te gaan en hierover uit te wisselen.

Je kunt ervoor kiezen om de hele reeks mee te doen, maar je kunt ook 1 of meerdere losse avonden bezoeken. Minimale bijdrage in de kosten: 70 euro voor de hele reeks of 10 euro per avond.