Vervolg en Verdieping

Als je je boeddhistische beoefening een vervolg wilt geven, dan zijn de donderdagavonden heel geschikt. Samen met andere meer en minder ervaren beoefenaars vormen we de sangha (gemeenschap van beoefenaars), waar we onze beoefening verdiepen. Het is een interactieve avond die openstaat voor iedereen die tenminste de module Leren Mediteren heeft gevolgd.

Je boeddhistische ontwikkeling begint bij het kennisnemen van de boeddhistische leer. Daar is de leergang meditatie en boeddhisme vooral op gericht. Daarna volgt het je eigen maken van de theorie. De donderdagavonden zijn hier bij uitstek geschikt voor. Dit is de plek om te oefenen met de opgedane kennis, om (zelf)onderzoek te doen en om te experimenteren zodat de leer kan indalen in je leven. Dit alles doe je in een goede sfeer samen met de andere deelnemers aan de avonden. Je vindt hier mede-beoefenaars, waarmee je open en eerlijk aan je beoefening kunt werken en aan de toepassing daarvan in je dagelijks leven. Je hoeft het niet aleen te doen!

Module 6

Vanaf 10 januari start een volgende extra module van de serie Vervolg en Verdieping: De Module van de vijf ethische richtlijnen. Iedere donderdagavond (19.30-22.00 uur) ben je welkom om een vervolg te geven aan je boeddhistische beoefening. De volgende module (januari en februari) staat in het teken van de vijf ethische richtlijnen. Hoe breng je boeddhistische principes in de praktijk, in je dagelijks leven; op je werk, thuis, in de omgang met vrienden en familie? De vijf ethische richtlijnen bieden je hierbij helderheid en je eigen ervaringen staan in deze module centraal.

Als je deze periode heel intensief wilt oefenen, kun je meedoen aan de gehele stadsretraite (zie de flyer), je kunt er ook voor kiezen om aan 1 of meerdere donderdagavonden van de stadsretraite deel te nemen. Voor de gehele module is de minimale bijdrage in de kosten 60 euro, voor losse avonden 10 euro.