Corona


BCH stelt alle corona maatregelen in het centrum steeds bij volgens de nieuwste richtlijnen zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren.


Actuele maatregelen

Download hier de actuele matregelen zoals die gelden bij een bezoek aan BCH.