Nieuwe maatregelen Corona

Beste sanghagenoten,

Na de versoepelingen van 14 januari is er ook weer ruimte en vooral vertrouwen voor het bestuur en de begeleiders van BCH om ons centrum weer open te stellen en onze activiteiten daar weer groepsgewijs te laten plaatsvinden.

Specifieke informatie over de (her)start per activiteit volgt z.s.m.

UIteraard gelden er wel maatregelen in ons centrum, deze vind je hier.

Bestuur en begeleiders van BCH