Avond van de uitwisseling

Vanaf eind maart start op de maandagavond een verdiepingsgroep, waarin we samen uitwisselen.

Tijdens deze acht avonden staat jouw beoefening centraal. Waar loop je tegenaan in meditaties en in je dagelijks leven? Het vergt moed en openheid om daarmee aan de slag te gaan. Voor voortgang op het boeddhistisch pad is uitwisseling met anderen een onmisbaar en belangrijk hulpmiddel. Waarom is uitwisseling zo belangrijk?

  • Door je ervaringen te verwoorden, krijg je beter zicht op wat er gebeurt, waar je staat en je kunt je ontdekkingen en inzichten beter verankeren.
  • Door te luisteren naar de ervaringen van anderen ontstaat een breder perspectief. Iedereen is anders. Misschien brengt een ander wel onder woorden waar jij onbewust mee worstelt of zegt iets waardoor bij jou zomaar een kwartje valt.
  • Het kan ondersteunend zijn om te merken dat je niet de enige bent die worstelt.
  • Uitwisseling maakt het voor anderen mogelijk om je respectvol vragen te stellen, je een spiegel voor te houden, of om je wellicht een nuttige suggestie of tip te geven.

Iedere avond begint met een binnen BCH bekende meditatie. Dit kan een basismeditatie zijn, maar bijvoorbeeld ook de Karuna Bhavana of een uitgebreide meditatie op lichaamsgewaarzijn. Daarna is er een korte pauze, die tijd biedt om na te denken waarover je wilt uitwisselen. We wisselen uit in kleinere groepen en sluiten gezamenlijk af met nog ten minste 5 minuten zitten.

Het is de bedoeling dat je op je eigen manier en eigen niveau actief deelneemt, door te luisteren naar anderen en je eigen ervaringen te delen, door een meditatie te begeleiden of door een keer de begroeting van de 3 juwelen en het reciteren van toevluchten en voorschriften op je te nemen. Zo geven deelnemers en begeleiders gezamenlijk vorm en invulling aan deze avonden.

Avond van de uitwisseling, acht keer op maandag

Data:    29 maart, 12 • 19 april, 10 • 17 • 31 mei, 14 • 28 juni 2021

Je kunt losse avonden deelnemen, of de hele reeks volgen.

Tijd:      19.30 – 21.15 uur

Hoe:      Steeds online, via zoom. Zoete inval, zonder aanmelding. De zoomlink is te verkrijgen bij Pauline via pauline@bchaaglanden.nl.

Aantal: Geen maximum aan het aantal deelnemers.

Minimale bijdrage in de kosten: 10 euro, een hoger bedrag is zeer welkom.

Om deel te kunnen nemen moet je in ieder geval de module ‘Leren Mediteren’ hebben afgerond.