Zaterdag 25 november 2017: Tuindag

Zaterdag 25 november is er een TUINDAG in ons pand op de Uilebomen. Op deze dag worden in de tuin diverse werkzaamheden verricht en wordt de tuin zoveel mogelijk winterklaar gemaakt. De dag is ook bedoeld als een praktische oefening om met aandacht en metta te doen wat je doet.

Hoe ziet het programma eruit

De dag wordt gecoördineerd door Karin en duurt tot max 16.00 uur. Als je niet de hele dag beschikbaar bent, kan je ook later komen of eerder weggaan.

09.00 uur: Meditatie

10.00 uur: Koffie/thee met wat lekkers*

Aan het werk

Lunch: Soep met brood*

Aan het werk

16.00 uur: Afsluiting

* Voor wat lekkers en lunch wordt gezorgd, dus je hoeft niets mee te brengen.

Wat moet er gebeuren

  • Er moet flink gesnoeid worden
  • Al het snoeiafval moet worden afgevoerd
  • De regenton moet worden afgekoppeld, geleegd en schoongemaakt
  • De vijver moet verplaatst worden
  • Misschien wat losliggende/uitstekende tegels egaliseren
  • De tuin verder winterklaar maken

Wie hebben we nodig

  • Zes vrijwilligers uit de sangha die bovenstaande klussen kunnen aanpakken
  • Een vrijwilliger met een grote auto die het tuinafval naar het grofvuildepot op de Binckhorst wil brengen

Wat hebben we verder nog nodig

  • Een schop om de vijver te verplaatsen
  • Kleden of een loper om de zaalvloer te beschermen

Aanmelden

Als je zin hebt om op deze dag te helpen kan je je aanmelden op onze website. Als je een grote auto of ander materiaal (zie boven) hebt kan je dat bij de aanmelding aangeven. Evenals de tijd dat je komt en tot hoe laat je kan blijven.